Туристически маршрути

Туристически маршрути

 Курортен комплекс Семково участва в четири от общо шессте екопътеки, с които се работи за развитието на екотуризма в Община Белица. От комплекс Семково могат да се осъществят множество туристически маршрути с различна трудност до близки и далечни обекти.

- к.к.Семково - Сухото езеро /екопътека "Очариванието на торфището/;
- к.к.Семково - Вапски езера /екопътека "Следите на ледника/;
- к.к.Семково - Скалишки езера;
- к.к.Семково - Чернополянски езера;
- к.к.Семково - х.Семково;
- к.к.Семково - х.Семково - Синьото езеро и Мраморецки езера;
- к.к.Семково - х.Семково - х.Рибни езера;
- к.к.Семково - х.Семково - Канарското езеро;
- к.к.Семково - х.Семково - Смрадливото езеро;
- к.к.Семково - вр.Мусала - к.к.Боровец;
- к.к.Семково - вр.Мусала (през седловините Горни и Долни куки);
- к.к.Семково - х.Македония (по Динков дол);
- к.к.Семково - вр.Канарата - Ангелов връх - х.Македония;
- к.к.Семково - х.Трещеник;
- к.к.Семково - х.Грънчар;
- к.к.Семково - х.Добърско;
- к.к.Семково - з.Еверест (през седловините Горни и Долни куки);
- к.к.Семково - х.Македония - х.Бодрост;
- к.к.Семково - х.Семково - х.Рибни езера - з.Кобилино бранище - Страшното езеро - х.Мальовица - х.Седемте езера - Седемте рилски езера;
- к.к.Семково - Средния връх /2531м./;
- к.к.Семково - вр.Вапа /2528м./;
- к.к.Семково - вр.Скалец /2678м./;
- к.к.Семково - вр.Черна поляна /2716м./;
- к.к.Семково - вр.Канарата /2691м./;
- к.к.Семково - Павлев връх /2667м./;
- к.к.Семково - вр.Пъстри слап /2684м./;
- к.к.Семково - Ангелов връх /2643м./;

{START_COUNTER}