Съобщения

Съобщителната мрежа в общината не е добре развита, плътността на телефонните съобщения е една от най-ниските за страната.
В общината работят четири Интернет клуба в Белица, Краище, Горно Краище и Дагоново.
Държавните и по-голяма част от частните фирми в гр. Белица работят пълноценно с интернет, а в общинска администрация, читалището и музея е изградена и локална мрежа.{START_COUNTER}