Паркът в детайли

Парк за реадаптация на танцуващи мечки

в цифри

 

 

Паркът е съставен от две части свързани с 30 - метров обезопасен мост, по който свободно могат да преминават мечките.

Парка за танцуващи мечки - гр.Белица

30-метровият мост

Първата част е окрита през 2000 г. и е с площ 1.2 хектара, а втората по-голямата част бе открита през 2004г. и е с площ от 8.4 хектара. Заедно с прилежащите терени площта на парка е 12 хектара.

Парка за танцуващи мечки - гр.Белица

Оградата и електропастира

 

Двете части са разделени на 7 сектора, свързани чрез 11 прохода. Общата дължина на мрежата, ограждаща секторите е 3326 м. Тя е монтирана на 1150 пилона и е висока 3.2 м.

Парка за танцуващи мечки - гр.Белица

Информационен център 1

 

За по голяма безопаснот както на мечките, така и на гостите в парка, е поставен електропастир дължина 26608 м.

Площта на сервизните пътища и алеи е 5115 кв.м. За нощно наблюдение на мечките на оградата са инсталирани 105 осветителни тела. Секторите се обслужват чрез сервизни врати и портали.

Парка за танцуващи мечки - гр.Белица

Информационен център 2

 

Във всеки сектор има по един басейн. Посторени са 12 бърлоги, 3 от които с достъп от медицинския център, както и множество полубърлоги.

Паркът разполага с 2 информационни центъра.

 

 

{START_COUNTER}