Настаняване

Настаняване на Семково

Настаняване на Семково може да се организира и от Туристическият информационен център, който се намира в центъра на град Белица, в една сграда с Историческия музей. Той работи в услуга на индивидуалния и на груповия турист. Центърът осигурява информация за наличната леглова база, настаняването в хотелите в града и в курорта Семково. В него можете да се информирате за разписанието на обществения транспорт, да поръчате и да купите автобусни и железопътни билети, да организирате придвижването, престоя и забавленията си в съседните курорти и исторически забележителности.

Информационният център съвместно с Националния парк Рила и с Държавното лесничейство Белица организират лектории и обучителни курсове за видовете саморегулиращите се екологични системи в общината, за местообитанията на редки и на застрашени видове животински и растителни съобщества, за допустимата степен на човешка намеса, за мерките по тяхното опазване и поддържане и др.

Информационният център съвместно с Младежката екологична група организират и провеждат Младежките доброволчески програми. В Центъра се предлагат на екотуриста разнообразна и богата специализирана екологична информация и печатни материали. Посетителите на центъра имат възможност да изберат екологичен научно-популярен филм от богатата филмотека, да разгледат постоянната екологична експозиция, да посетат със специализирана беседа залите на Историческия музей. Центърът осигурява наемането на гид-интерпретор на биоразнообразието по шестте екомаршрута маршрута, както и специализарана помощ за желаещите да практикуват хобитуризъм.

Адрес: Гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин” №8
Телефон: 07444 2815;
Мобилен: 0889 211567
e-mail: info@ecotourismbelitsa.com

{START_COUNTER}