Кафявите мечки

Кафявите мечки в Парка за танцуващи мечки

 

Кафявата мечка има едро тяло с по-масивна задна част, къс врат, дебел и здрав, къси закръглени уши, малки очи. На краката си има по 5 пръста, завършващи със здрави нокти, особено добре развити на предните дълги крака (от 5 до 10 см.) Опашката е много къса. Цветът на козината обикновено е кафяво-жълт, но може и да е по-тъмен. Зимната козина е по-гъста и по-дълга. Мечката достига на дължина до 2 м. с тегло 120 - 250 кг.
Мъжкарите са по-едри от женските. В тихите и спокойни места тя броди през цялото денонощие. Старите мечки търсят храната си привечер и през нощта. През зимата ляга в предварително приготвена бърлога - дупки в скалите, под корените на изкъртени дървета и др. Преди да легне, тя запущва всички дупки, с изключение на входа. Понякога си прави легло и зимува на открито. Сънят на мечката не е дълбок, тя се буди лесно и при безпокоене напуска бърлогата си. Преди да легнат, мечките се охранват добре. Ако не са натрупали мазнини, те бродят и през зимата. Такива мечки са опасни и за човека.Мечката се катери и плува добре и въпреки,  че изглежда тромава на къси разстояния може да развие 50 - 60 км/час.

Кафяви мечки

Кафяви мечки

 


В България кафявата мечка се среща в Рила, Пирин, Родопите, Средна Стара планина, Витоша, Плана и Лозенска планина. Тя е всеядно животно – яде зелените части на дърветaта, храстови и тревисти видове, плодове, дребни бозайници, насекоми, обича мед, затова и напада пчелите. Някои индивиди се пристрастяват към ядене на месо.
Брачният период на мечките е през май-юни. След 7 месеца женската ражда 1 - 2 малки. Това съпада с времето на зимния сън. Малките са дребни и недоразвити и теглото им достига до 300 - 500 грама, покрити са с редки косми. Проглеждат на 30-тия ден. Сучат 5 месеца, но ги води със себе си почти 2 години. Мечките сватбуват през година в периода май-юни. Половата им зрялост настъпва след 3-та година. По време на сватбуването майката прогонва родените през предходната година мечета, които от този момент заживяват самостоятелно. Мечката ражда веднъж на 2 години.

Мечката стъпва на цяло стъпало. Следите на задното стъпало приличат на босо човешко стъпало. Дължината на задната стъпка е 25 см., а ширината 16 - 17 см. Тя отъпква мястото, където сехрани и драска и обелва корите на дърветата, когато маркира територии. Тези белези говорят за присъствието на мечка в региона.
Мечката няма естествени неприятели. По отношение на човека тя е най-миролюбивият едър хищник. Обикновено тя го усеща отдалече и се отдалечава, без да установи дирекtна среща. Нападенията върху човека са изключения, често при защита на потомството. У нас тя е защитен вид. Разрешава се ловуването само на мечки стръвници с определена процедура за доказване на това и издаване на разрешително.

 

Класификация:

царство: 

Животни

Animalia

тип: 

Хордови

Chordata

клас: 

Бозайници

Mammalia

разред: 

Хищници

Carnivora

семейство: 

Мечкови

Ursidae

род: 

Мечки

Ursus

вид: 

Кафява мечка  

arctos

{START_COUNTER}