Исторически данни за Семково

История нак.к Семково
 
Първите документи, в които се споменава Семково са преди 1960г. Местността носи името си от мъж на име Сенко. Тогава сама по себе си не е била курорт. През 1962 - 1963 г. със средства и труд на преподавателите от Технически университет (тогава ВМЕИ) и студенти спортисти започва строителството на високопланинската база на ТУ на Семково. Тя е първата построена в местността. Не може да се отмине и едно постижение на целия колектив на ВИСИ - изграждането на учебноспортната база "Семково". Главната заслуга е на Пом. Ректора (по-късно инж.) Мичо Мичев като инициатор, вдъхновител, технически ръководител и даващ личен пример на строежа. Безплатно изготвят архитектурния проект за почивна станция за 120 души бъдещите професори арх. Стефан Стефанов, арх. Кирил Бойчев, арх. Марин Минчев и проф. к.т.н. инж. Иван Бончев като конструктор. Станцията се изгражда на бригадирски начала от служители, преподаватели и студенти. Строителството започва през 1966 г., а първата смяна посреща там новата 1970 г.
През 1976 г. Семково е признат за курот с местно и национално значение. По това време е построен и ресторанта на РПК-Белица. От тогава насам са построени и няколко хотела – х-л Рила, х-л Бор, вилно селише Света гора.
{START_COUNTER}