Електроснабдяване

Електроснабдителната мрежа в общината е сравнително добре развита. Всички населени места са електрифицирани, като на места има проблеми с качеството и сигурността на захранване.{START_COUNTER}